Info om quiz

Classic

Ett ”Classic” allmänquiz omfattar 25 frågor och en utslagsfråga i 17 kategorier (2 musikfrågor) samt 6 aktuella frågor i kategorierna "Blandat", "Sport", "Nöje" och "Utrikes". Frågorna hämtas från fysiska quiz som hålls löpande. De aktuella frågorna har anpassats så att de fungerar även senare i tid. Efternamn gäller som rätt svar, men det är förstås upp till quizmaster och deltagarna att ändra om så önskas. Både för- och efternamn anges alltid i svaret.

Alla frågor är värda en poäng om quizmaster och deltagarna inte kommer överens om något annat. "Dagens dubbel" är en kategori med två frågor i ett särskilt ämne som ger tre poäng om deltagarna svarar rätt på båda frågorna (alltså en extrapoäng). Antal rätta svar för en poäng i pausfrågan (uppräkning) är en rekommendation. Quizmaster och deltagarna får gärna komma fram till annat antal för en eller flera poäng. Quizmaster som själv inte deltar i tävlingen kan välja att illustrera (och även omformulera) musikfrågorna med lämpligt musikinslag som knyter an till frågorna. Tillräcklig information för detta finns i originalfrågorna. Mycket nöje!

Ett ”Classic” temaquiz omfattar 25 frågor och en utslagsfråga i ett visst ämne. Här finns inga särskilda undantag vad gäller poäng, men ett tips är att quizmaster och deltagarna kommer överens om en viss typ av frågor som ger högre poäng för att öka spänningen. I ett quiz om konst och kultur kan till exempel alla frågor som handlar om bildkonst belönas med en extra poäng vid rätt svar.

Kedjan

”Kedjan” är en tävlingsvariant där deltagarna får ledtrådar i form av bokstäver mellan frågorna. Sista bokstaven i svaret på fråga 1 är densamma som första bokstaven i svaret på fråga 2, och sista bokstaven i svaret på fråga 2 är densamma som första bokstaven i svaret på fråga 3. Detta fortsätter genom hela quizet. Sista bokstaven i svaret på en fråga är alltså alltid densamma som första bokstaven i svaret på nästa fråga. OBS! Gäller inte angram (fråga 25) och utslagsfråga (fråga 26)!

Bonusfråga (anagram, värd 2 poäng):
När alla frågor har besvarats tar deltagarna ut första bokstaven i sina svar på de frågor som anges med nummer mot slutet av frågeformuläret. De ska kasta om dessa bokstäver så att de bildar ett ord (eller namn) som passar in på den angivna ledtråden. Detta ord är värt 2 poäng. Quizmaster börjar tävlingen med att ange numren på de frågor som ska användas för att bilda ordet så att deltagarna har möjlighet att fundera under tävlingens gång.

Om quizmaster och deltagarna är överens går det förstås att ändra poängsystem efter behag.

Bra att veta:

I ”Kedjan” anges alltid tilläggsinformation i svaret. Om rätt svar till exempel är ”Churchill” anges alltid förnamnet ”Winston” inom parentes. Svaret är dock rätt och slätt ”Churchill”.

I ”Kedjan” får deltagarna direktiv om vilken information svaret ska innehålla. Står det till exempel ”Bara namnet” framför en fråga innebär det att svaret ska vara ”Miso”, inte ”Misosoppa”. Detsamma kan gälla om det handlar om allt från företag till idrottsföreningar. Om frågan till exempel avser en idrottsförening ska svaret normalt inte innehålla ”IF”, ”FC” etc. Undantag anges i informationen.

Quizmaster måste själv ta ställning till hur exakt ett svar måste vara. Ett alternativt namn på drinken ”Christer Pettersson” är ”Rotebroare”. Om någon/något lag bara har skrivit ”Rotebro” får quizmaster avgöra om det räcker eller inte. I ”Kedjan” kan quizmaster till exempel acceptera svaret ”Rotebro”, men det svarande laget har i så fall inte fördelen av att svaret slutar på rätt bokstav.

Ytterligare information finns i anslutning till varje quiz.